Kalite Değerlerimiz

Müşteriden Beklentilerinin en üst düzeyde tatmin edebilmek için , 3 İlke prensibinin tüm çalışanlarımız ile beraber özümsenmesi ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve yaygınlaştırılması

3 İlke (3 Uygunsuz Durumdan Kaçınalım)

※ Fabrikadaki malzemelerin kontrol edilmesi, saha koşullarının değerlendirilmesi ve anormal durumlarda ivedi olarak önlem alınması

※ Harekete Geçme: Doğru Düşünmek, Doğru Aksiyonu Almak, Düzgün Uygulama Yapmak

※ Kaçınılması Gereken Durumlar:Gereksiz Davranışlar,Mantıksız Hareketler,Uyumsuz İş Ortamı

※ Çalışanlarımız bu prensipleri özümseyerek, yaptığı işi zamanında ve bir defada doğru olarak yapmalıdır.

OS 14001:2004 TR

OS 14001:2004 ENTR

IATF 16949:2016

ISO 2015